Kartendaten
Kartendaten © 2017
KartendatenKartendaten © 2017
Kartendaten © 2017

Asylsuchende je tausend Einwohner

0.03 to 0.5
0.5 to 0.7
0.7 to 0.9
0.9 to 1
1 to 2
2 to 5.98
Karte
Satellit